Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6CC

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6AC (380ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8.1 tấn

Động cơ: HYUNDAI D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 340ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: KLKT 38 tấn

Động cơ: DOOSAN 340ps

0862.342.686