Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA2E

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6CC

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 280ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6.5 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

0862.342.686