Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: D4CB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA2E

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6CC

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

0862.342.686