Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.5 - 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8.1 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8.1 tấn

Động cơ: HYUNDAI D4DB (130ps)

0862.342.686