Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 280ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 340ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: Bồn trộn 7(m3)

Động cơ: DOOSAN 340ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: KLKT 38 tấn

Động cơ: DOOSAN 340ps

0862.342.686