Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: D4CB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA2E

0862.342.686