xe-tai-iz-650
hyundai-ex
hd240

XE TẢI CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ – HOTLINE: 0862.342.686

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 16 chỗ

Động cơ: HYUNDAI D4CB

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 280ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6.5 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8.1 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.5 - 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2.4 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6.5 tấn

Động cơ: HYUNDAI D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: D4CB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: HYUNDAI D4CB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.1 tấn

Động cơ: HYUNDAI

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: KLKT 38 tấn

Động cơ: DOOSAN 340ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: Bồn trộn 7(m3)

Động cơ: DOOSAN 340ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 280ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN EURO 4

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6GA2E

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Động cơ: D4CB 130ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6.5 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: D6CC

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Động cơ: DOOSAN 280ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1.5 tấn

Động cơ: D4CB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7.8 tấn

Động cơ: D4DB (130ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3,5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 7 tấn

Động cơ: D4GA (140ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Động cơ: CUMMINS 215ps

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Động cơ: ISUZU (109ps)